Cursuri organizate și desfășurate la S.C. PYRO–STOP S.R.L.

S.C. PYRO–STOP S.R.L. este prima firmă din judeţul Bihor care a fost şi a rămas autorizată să organizeze în condiţiile prevederilor legislaţiei actuale cursuri de calificare profesională pentru bărbaţi şi femei, pentru profesia de „Agent de pază şi ordine”.

Cursurile se desfăşoară la sediul social al S.C. PYRO–STOP S.R.L., care dispune de sală de curs proprie, modernă şi dotată conform prevederilor legii învăţământului. Cursurile (pregătire teoretică şi practică) se desfăşoară sub conducerea cadrelor didactice, specialişti pe domenii de specialitate, cu pregătire superioară multidisciplinară şi autorizaţi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării.
De asemeni S.C. PYRO–STOP S.R.L. dispune de o bază proprie tehnico–materială didactică, modernă, care corespunde pe deplin atingerii scopurilor didactice şi educaţionale prevăzute în documentele didactice de învăţământ.
Din anul 2004 şi pâna în prezent cursurile de calificare profesională ca „Agent de pază şi ordine” au fost absolvite de sute de cursanţi.

Menţionăm că pe timpul şcolarizării, cursanţii dobândesc cunoştinţele teoretice şi îşi formează deprinderile practice pentru executarea întregii game de misiuni prevăzute de legislaţia în vigoare, ca agent de pază şi ordine cu drept de a purta armă de serviciu (pe timpul cursurilor execută cel puţin o tragere în poligon cu armă de foc.

În afară de acest tip de curs, începând din anul 2006 S.C. PYRO–STOP S.R.L. este singura firmă autorizată din judeţul Bihor să organizeze în condiţiile legislaţiei specifice „Cursuri de instruire şi pregătire teoretică şi practică pe linie de arme şi muniţii”.

Menţionăm că acest tip de curs a fost absolvit până în prezent de un număr foarte mare de bărbaţi şi femei, care au dorit în condiţiile legii, să dobândească în condiţiile legii dreptul de a deţine şi purta diferite tipuri de arme. Pentru organizarea şi desfăşurarea acestui tip de curs, S.C. PYRO–STOP S.R.L. dispune de personal didactic specialişti cu o bază tehnico-materială adecvată.

S.C. PYRO–STOP S.R.L. este licenţiată că prin Dispeceratul zonal de monitorizare, să monitorizeze permanent (zi şi noapte) obiectivele care au instalat sistem tehnic de alarmă la efracţie şi incendiu şi sunt conectate la dispeceratul zonal de monitorizare, atât prin sistemul de legături fir cât si radio. Prin acest sistem de transmitere a informaţiilor, semnalul de alarmă ajunge în maxim un minut la echipajele mobile de intervenţie rapidă, care sunt instruite şi dotate cu tehnica specifică (autoturisme, tehnică de legatură radio–telefonică mobilă, armament şi muniţie letală, tehnică defensivă pentru autoaparare şi mijloace de iluminare mobilă pe timpul nopţii) şi care au capacitatea de a interveni în mod operativ, la obiectivele monitorizate pentru a determina cauzele declanşării sistemului tehnic de alarmă la efracţie şi pentru a acţiona eficient, în limitele legii pentru reţinerea eventualelor persoane care au pătruns în mod fraudulos în interiorul obiectivului. De asemeni prin dispeceratul zonal de monitorizare menţinem permanent legătura operativă cu beneficiarii, organele de poliţie teritoriale, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, etc., pentru a face permanent schimbu oportun şi eficient de informaţii. Dispeceratul zonal de monitorizare al S.C. PYRO–STOP S.R.L. funcţioneaza permanent (zi şi noapte), serviciul fiind asigurat de personal calificat, instruit şi avizat de către organele abilitate.
Dotarea dispeceratului zonal de monitorizare este conformă cu prevederile actelor normative în vigoare şi a standardelor Uniunii Europene.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com