Scurta descriere a firmei:

S.C. PYRO–STOP S.R.L. cu sediul social în Oradea, înfiinţată la data de 19 iunie 1992, este constituită ca persoană juridică română, cu capital social privat integral român.
SC. PYRO–STOP S.R.L. are sediul social în Municipiul Oradea, fiind specializată în proiectarea, instalarea și întreținerea sistemelor tehnice de alarmare în caz de efracție; instalarea, verificarea, întreținerea și repararea sistemelor tehnice, instalațiilor, aparatelor și dispozitivelor de semnalizare și alarmare în caz de incendiu; instalarea, comercializarea și întreținerea sistemelor tehnice de interonie (videofonie), televiziune cu circuit închis și control acces; servicii de pază uman, protecție și supraveghere cu forțe umane, iar prin Dispeceratul de Monitorizare și Recepție Alarme de la sistemele electronice conectate, la echipajele mobile de itervenție rapidă; paza și securitatea transporturilor de bunuri și valori, organizarea cursurilor de formare profesională pentru agenți de securitate, precum și activități de consulting în domeniu; organizarea și desfășurarea cursurilor de inițiere și pregătire teoretică și practică pe linie de arme și muniții; depozitare arme și muniții.

De la înfiinţare şi până în zilele noastre firma a cunoscut o evoluţie semnificativă în timp şi spaţiu. Dacă în anul constituirii organigrama firmei era una foarte simplă, în zilele noastre ea este mult mai complexă. Dacă în 1992 firma avea 8 angajaţi şi era reprezentat pe piaţă doar într-un singur oras Oradea, în zilele noatre ea are peste 60 de angajaţi şi colaboratori în mai multe localităţi din ţară.
Pentru a înţelege cum este organizată firma le vom prezenta organigrama, explicând amănunţit cum funcţionează fiecare structură. Trebuie ştiut că firma are sediul social în Oradea de unde sunt coordonate toate activităţile societăţii.
Aprovizionarea cu materialele necesare pentru sistemele de alarmă se face de la furnizori din Oradea, Cluj–Napoca, Bucureşti, Timişoara, Arad şi Miercurea Ciuc.
Firma a adoptat un sistem pentru a garanta calitatea sistemului AQ, fiecărui material îi este atribuit un cod de identificare. Dupa acest cod se poate identifica furnizorul şi data intrării materialului în gestiune. Dacă pe parcursul exploatării aparatura va prezenta defecte, aceasta va fi schimbată de către furnizor, în acest mod furnizorii fiind obligaţi să furnizeze produse de cea mai bună calitate, lucru care se resfrânge pozitiv asupra calităţii sistemelor de alarmă la efracţie şi incendiu instalate la diverşi beneficiari.
Intervenţia operativă în cazul unor efracţii este organizată astfel: la sediul social al S.C. PYRO–STOP S.R.L. funcţionează permanent dispeceratul zonal de monitorizare care are în subordonare permanentă cel puţin două echipaje mobile de intervenţie rapidă care se găsesc în staţionare (observare zi şi noapte) în diferite puncte din municipiul Oradea, conform Planului de pază şi intervenţie.
La dispecerat există echipament de dispecerat, calculatoare securizate pe care în cazul unei spargeri la unul dintre beneficiari apare un semnal de alarmă şi adresa acestuia.
Transmiterea semnalului de alarmă de la beneficiar la dispecerat se realizează prin linie telefonică, adică sistemul de alarmă instalat la beneficiar şi conectat la dispecerat detectează efracţia şi prin telefon se transmite automat semnalul la dispecerat.
Dispecerul alarmează unul din echipajele mobile de intervenţie rapidă, în funcţie de zona de responsabilitate, care se deplasează imediat la locul faptei, determină cauzele declanşării sistemului de alarmă, reţine persoanele suspecte aflate în obiectiv sau în zona obiectivului şi apoi acţionează în raport cu situaţia concretă.
S.C. PYRO–STOP S.R.L. are contract cu o societate de asigurări, pentru răspunderea civilă faţă de beneficiarii societăţii, care evaluează pagubele şi îi despăgubeşte pe beneficiari.
Beneficiarii care sunt conectaţi la sistemul de monitorizare şi intervenţie plătesc lunar un tarif pentru acest serviciu, pe bază de abonament.
Intervenţia în cazul incendiilor este organizat la fel ca în cazul efracţiilor.
La dispecerat există un echipament de dispecerat, pe care în cazul unui incendiu la beneficiarii care au instalat sistem de semnalizare în caz de incendiu şi sunt conectaţi la acesta, apare un semnal de alarmă şi adresa beneficiarului.
În această situaţie dispecerul de serviciu prin intermediul telefonului unic 112 anunţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, furnizându-i datele şi informaţtiile necesare.

S.C. PYRO–STOP S.R.L. este licenţiată de către Inspectopratul General al Poliției ROMÂNE – LICENȚA Nr. 0182/P și LICENȚA Nr. 099/T din 16.02.2005; de către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență – Certificatul de atestare nr. 873117 din 15.05.2006; Autorizație pentru efectuarea operațiunilor cu arme și muniții letale-depozitare arme și muniții -seria AO nr.00501 / 18.11.2005  să desfășoare activitățile enunțate mai sus.

S.C. PYRO–STOP S.R.L. este autorizată de către Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților să organizeze  Programul de Formare profesională a adulților pentru ocupația Agenți de securitate” – cod 5169.1.3 – cu durata de 90 zile.

HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com